Firma
            Anteny
            Domofony
            Sieci komputerowe
            Instalacje elektryczne
            Poradnik dla inwestora
            Referencje
            Galeria zdjęć
            Linki
            Kontakt

       
      Menu Sieci komputerowe
 

Sieci komputerowe - połączenie ze sobą urzadzeń sieciowych.


Używaj kabla bez przeplotu, gdy łączysz:

•    przełącznik i router,
•    przełącznik do komputera lub serwera,
•    koncentrator do komputera lub serwera.

Używaj kabla z przeplotem, gdy łączysz:

•    dwa przełączniki, 
•    przełącznik i koncentrator,
•    dwa koncentratory,
•    dwa routery,
•    dwa komputery.
•    router do komputera

Z uwagi na gwałtowny rozwój światowych systemów komputerowych i telekomunikacyjnych, instalacja sieci w biurach, sklepach jest obecnie kluczową sprawą (a wkrótce będzie również w domach) pozwalającą na współużytkowanie informacji i urządzeń (drukarek, skanerów, itp.) przez kilka komputerów.

Takie sieci składają się z przewodów, łączówek, scen­tralizowanych systemów i innych urządzeń. Ten cały sprzęt, zamontowany w standardowy i elastyczny sposób, pozwalający na dalszą rozbudowę (dla takich usług, jak transmisja połączeń głosowych, danych czy obrazów), tworzy coś, co jest znane pod pojęciem strukturalnego okablowania budynku. Głównymi komponentami okablowania struktural­nego są przewody i stacje robocze. Stosowane są rozmaite typy przewodów dla sieci do przesyłu danych (koncentryczne, światłowody, itp.), jednak najczęściej stosuje się skrętkę dwóch wzajemnie odizolowanych i przeplecionych przewo­dów miedzianych.

Istnieje kilka typów skrętek:

• Przewody U/UTP (Skrętka nieekranowana) są to 4-parowe skrętki bez ekranu. Są one przeznaczone do małych i średnich instalacji tam, gdzie nie występują zewnętrzne zakłócenia elektromagnetyczne.
• Przewody FAJTP (Skrętka nieekranowana) są to 4-parowe skrętki, posiadające ogólne zabezpieczenie zewnętrzne, wspólne dla wszystkich czterech ym, chroniące je przed niewielkimi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Takie kable są przydatne do budowy instalacji wymagających niewielkiego poziomu ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
• Przewody S/FTP (Skrętka ekranowana) są to również 4-parowe skrętki posiadające ekran ochronny wokół każdej pary zabezpieczający przewody przed silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Minimalizuje to również zakłócenia emitowane przez samą skrętkę. Takie przewody są przydat­ne do budowy instalacji wymagających wysokiego poziomu ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
• Gniazdo RJ45 jest 8-stykowym złączem standaryzowa­nym zgodnie z normą ISO 8875 i służącym do podłączenia urządzeń do sieci VDI.
• Jednym z najpowszechniej stosowanych standardów jest ten, który został przyjęty przez Północnoamerykańskie Stowarzyszenie producentów urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych (EIA/TIA). Standard ten definiuje kody barwne, z możliwością wyboru jednej z dwóch alternatyw, stosowane do podłączenia gniazda RJ45 (*Zalecany sposób podłączania to EIA/TIA 568B).

Dane techniczne

Kategorie:
• Najważniejszym parametrem opisującym sieci do transmisji danych jest prędkość, z jaką informacje mogą być przesyłane w ramach danej sieci.
• Zgodnie z tym aspektem, instalacje dzielą się na następujące kategorie:

KategoriaPrędkość transmisjiTyp sieci
Kat. 3Do 10 MHzEthernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Kat. 4Do 16 MHzToken Ring 16 Mbps
Kat. 5Do 100 MHzEthernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Kat. 6Do 250 MHzEthernet 1000 Base T, ATM 1200

 • Aby jakaś instalacja mogła być zaliczona do określonej kategorii, wszystkie jej elementy muszą spełniać wymaga­nia tej samej kategorii. W innym przypadku sieć zostanie zakwalifikowana do kategorii odpowiadającej najsłabszemu elementowi, tj. należącemu do najniższej kategorii.

 
 
 
 
 
Usługi elektryczne Lublin, El-Plum, instalacje elektryczne Lublin, elektroinstalacje
Profesjonalne bezpłatne statystyki www